Колко е сигурна паролата ти ?

Това е образователна ИГРА, създадена на базата на алгоритъм за проверка и генериране на пароли, с цел, чрез спазване на прости правила, да изградим навици за създаване на силна парола. Генерирайте силна или слаба парола, според алгоритъма, посочен в условието на играта и тествайте за колко време хакер може да ви я разбие .
ИГРАТА цели да ви покаже какви елементи трябва да съдържа една силна парола и как те променят издръжливостта й. Опитайте според посочените правила да създадете трудна за разбиване парола!
Тестваната парола не се записва или запазва по никакъв начин !

Правила за силна и сигурна парола

  • Използвай малки и големи букви в разбъркан ред
  • Включи цифри и специални символи като !, %, @ и други
  • Не използвайте съседни символи от клавиатурата. Например "1234" или 'qwerty'.
  • Дължината на паролата да е поне 10 знака. Дългата парола ще затрудни хакерите.